Höstens träningar drar igång den 21 augusti för både nya och gamla medlemmar. Schemat är uppdaterat på hemsidan!

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Höstens träningar drar igång den 15 augusti för både nya och gamla medlemmar. Schemat är uppdaterat på hemsidan!

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Måndag 17 januari drar vårens träningspass igång för både nya och gamla medlemmar

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Safe New Year 2021

Ett minst sagt knepigt år går mot sitt slut, där vår förening som många andra föreningar tvingats stänga ner verksamheten och detta på bekostnad av våra medlemmar. Vi vill tacka för ert stöd, tålamod och förståelse för året som har varit, med inställd verksamhet under våren men också under den senare delen av hösten.

Våra fantastiska tränare har dock varit innovativa och skapat ett träningssystem med små hubbar, med träningsmöjligheter i begränsad form för de medlemmar som har velat. Stort tack för det!

Hur våren kommer att se ut får vi avvakta och se beroende på läget. Troligtvis kommer vi få fortsätta med våra små träningshubbar under en tid för att sedan släppa på verksamheten igen allteftersom.

Om vi tar oss rätten att spå om framtiden, säger staten att det svenska folket kommer att få möjlighet at vaccinera sig fullt ut fram till sommaren. Om det skulle inträffa, kan vi i bästa fall räkna med att verksamheten kommer tillbaka till fullo efter sommaren.

Fram till dess får vi härda ut, vara innovativa, hjälpas åt och skapa både träningsmöjligheter men också ekonomiska möjligheter så att vår fina verksamhet kan öppna igen till fullo efter sommaren.

Med dessa ord vill vi passa på att önska alla våra medlemmar, samarbetspartner, vänner och familjer ett riktigt Safe New Year 2021!

Med idrottsliga hälsningar / Styrelsen

Samurang FC har ett samarbete med Stadium där vi erbjuder klubbkläder med hög kvalité och bra pris.

De kan användas både på fritiden och när ni tränar. Nu har hanteringen förenklats och istället för att vi tar upp gemensam beställning så kan alla själva handla direkt via Stadiums portal där ni kan se kläder och annat med Samurang loggan. De levereras sedan direkt hem till er via posten!

Klicka på bilden nedan eller denna länk så kommer ni direkt dit!

Måndag 17 augusti drar höstens träningspass igång för både nya och gamla medlemmar

Vi har då också begränsat nybörjarintag och schemat är uppdaterat med de tider som kommer gälla för de olika träningsgrupperna (se schema i menyn ovan).

Viktigt angående den rådande Covid-19 situationen i Sverige

Vi har efter noga övervägande och samråd med svenska kamsportsförbundets rekommendationer beslutat att starta upp tränarledda gruppträningar igen, men med några viktiga begränsningar. Vi har en mycket stor träningsmatta men för att ytterliggare skapa så mycket distans och utrymme som möjligt begränsar vi till att endast en grupp tränar på mattan vid ett tillfälle, dvs ingen delad matta under hösten. Det betyder att antal tränande individer samtidigt på mattan minskar och även att det blir färre pass i veckan under hösten. Vi har också en paus mellan varje pass så att alla ska kunna lämna mattan innan nästa grupp går på. Viktigta punkter att följa:

 • Är du förkyld, har feber, hosta, snuva, oförklarlig huvudvärk eller minsta spår av allmän sjukdom får du absolut inte beträda lokalen.
 • Ta med egen dricksflaska samt handduk om det behövs för att torka svett under pågående pass.
 • Byt om hemma innan och efter pass om möjligt för att minimera köbildning in till omklädningsrum. Tvätta dina träningskläder i 60 grader mellan varje pass.
 • 25 Personer får nu vistas på mattan i stora salen under pågående pass, mellan passen finns en 15 minuters paus för att så många så möjligt ska hinna lämna lokalen innan nya kommer.
 • Undvik all onödig kontakt som inte hör sporten till ex. kramar och hanslag.
 • Träning sker på eget ansvar. Ta stort ansvar för dig själv och värna om andra medlemmar.
 • Föräldrar till barn som inte deltar i barnets träning ombeds lämna stora salen eller lokalen. Det samma gäller anhöriga till den tränande.
 • Var extra noga med handhygien, och hygien överlag.
 • Sprita händer innan träning.
 • Sprita händer efter träning.
 • +70 år får inte vistas i lokalen.

Det är viktigt att alla tar ansvar och följer dessa punkter så att vi kan hålla verksamheten igång. Vi följer naturligtvis noga utvecklingen och skulle läget förändras kommer vi följa de rekommendationer som ges och ändra ovanstående efter situation. Vi hoppas naturligtvis att vi kan återgå till normal verksamhet så snart som möjligt.

—————

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Som alla vet har vi under våren varit tvungna att stänga ner verksamheten pga pandemin. Som kampsportsförening med mycket närkontakt i våra sporter är det naturligtvis extra viktigt att respektera de riktlinjer som sätts upp av våra förbund och myndigheter.

Detta är naturligtvis beklagligt och det finns inget vi hellre vill än att öppna upp verksamheten igen så snart som möjligt:

 • Vi tittar hela tiden på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, WHO, Riksidrottsförbundet och resp. förbund kopplat till de grenar vi har i klubben.
 • Vi jobbar med att ekonomiskt säkra klubbens överlevnad. Det handlar om att sänka föreningens utgifter, säkra intäkter och ta del av stöd.
 • Planera uppstart till hösten, vilket också beror mycket på omvärlds situationen ser ut i slutet på sommaren och de rekommendationer som myndigheter ger.
 • Säkerställa att vi som förening agerar för våra medlemmars bästa och inte utsätta våra medlemmar för hälsorisker i samband med träningen.

I de rekommendationer som FHM har i dagsläget gäller för föreningar att ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”, vilket gör att vi bedömer att gruppträning inomhus inte kan genomföras än. Vi håller därför fortsatt stängt för schemalagda pass fram t.om. augusti. Vi kommer fram till dess att se över och planera för hur träningen ska kunna starta upp igen under höstterminen, naturligtvis baserat på hur läget ser ut då.

Vi har under en period haft gymmet och stretch rummet öppet för ett begränsat antal personer åt gången. Det har fungerat bra och de regler och riktlinjer vi satt upp har följts på ett bra sätt. Från medlemmar har vi även fått förslag om att öppna även den stora salen för att ett mindre antal personer ska kunna nyttja denna för frivillig träning. Vi håller på och ser över denna möjlighet och återkommer i Facebook gruppen i mitten av veckan med riktlinjer och regler kring detta.

Samurang FC är en ideell förening och alla våra tränare och förtroendevalda ställer upp på frivilligt för jobba för klubbens fortsatta verksamhet. Vi är också som ideell förening helt beroende av intäkter i form av träningsavgifter från våra medlemmar och det värmer att se hur många som är beredda att stötta verksamheten genom att betala träningsavgift även framöver trots osäkerheterna. Vi har också en stark övertygelse om att vi ska klara oss igenom denna kris och vi saknar alla möjligheten att få träna tillsammans igen.

Redan idag anordnas gruppträning utomhus med jämna mellanrum, så håll koll i Facebook grupperna och häng på!

Kom ihåg att hålla god hygien och tvätta händerna. Är du i riskzon träna inte med andra.
Känner du dig det minsta sjuk – stanna hemma! Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Hej alla medlemmar, målsmän och familjer i Samurang FC

Styrelsen har under eftermiddagen fattat beslut om att stänga ner all verksamhet i föreningens lokaler från och med idag 12 mars 00:00 och resten av mars månad.
Detta beslut kan komma att förlängas beroende på omständigheterna och kommer då omedelbart att kommuniceras via hemsidan och våra sociala kanaler.
Vi följer noggrant med i rapporteringen kring viruset och de uppdateringar som kommer från Folkhälsomyndigheten och gällande rekommendationer på hur man kan begränsa smittspridningen. (Se länk nedan)

Situationen har eskalerat under dagen med många nedstängningar av såväl idrottsanläggningar som klubbar. Detta för att dra sitt strå till stacken med minskad smittspridning och vi har fattat beslut om samma åtgärd. Vi känner ett stort ansvar att bromsa smittspridningen så mycket vi bara kan även om det kan tyckas lite i sammanhanget, men många små insatser blir snabbt tillsammans – stora insatser.

Vi vill inte medverka till att sjukvården inom kort blir överbelastade med ”onödiga”fall, som tar upp vårdplatser till förmån för de medmänniskor som finns inom nämna riskgrupper.

Vi tänker närmast på våra mor- och farföräldrar, äldre släktingar och andra riskgrupper som med stor sannolikhet kommer behöva alla vårdplatser som finns att uppbringa.
Under mars månad kommer styrelsen att se till att lokalerna blir städade, sanerade och redo för tidpunkten då vi kommer tillbaka för träning.
Även om det är ett oerhört tråkigt besked, vet vi att just du stöttar denna solidariska insats och tänker att det är rätt.

Vi kommer istället att titta på att förlänga terminen, planera ”sommarpass” eller på annat sätt ta igen för förlorad tid genom att göra något roligt inom föreningen.
Fram tills nästa gång vi ses i lokalen, fortsätt med din träning och tappa inte ”greppet”. Det finns många övningar du kan göra hemma och samtidigt slipa på motionen och fysen utomhus.

Ps. Alla key-tags kommer vara stänga från ikväll och kommer helt enkelt inte fungera, fram tills dess att verksamheten öppnar igen.

OBS! Stort tack för att du delar detta inlägg.

Med idrottsliga hälsningarStyrelsen/ Peter Malmberg


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi ser just nu en större spridning av coronavirus på vissa platser runtom i världen. Eftersom det är kontaktsporter vi håller på med är det viktigt att ni som varit i områden (under t.ex. sportlovet) där viruset sprids, undviker att träna i lokalen under de 14 dagar av karantän som rekommenderas av myndigheter.

Om ni har varit i dessa områden och utvecklar feber, hosta eller svårigheter att andas ska ni ta kontakt med 1177 för rådgivning. Läs mer på:
https://www.1177.se/Varmland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Rent generellt gäller att man aldrig ska träna när man har feber. Även vid lättare förkylning rekommenderas man inte att träna. Hänvisar till info på 1177:
https://www.1177.se/Varmland/fragor–svar/nationellt/liv–halsa/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

Då vi även är inne i influensasäsong så är personlig hygien viktig och att man tvättar händerna noga, gärna med sprit innan träning.

Allt för att undvika spridning av sjukdomar som i slutändan hindrar oss från att träna!

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019, den 23 februari kl 1400 i köket i lokalen.

Kom och gör din åsikt hörd! Alla medlemmar är välkomna!

Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur styrelsen har skött sig och bestämma vad som ska göras under kommande år. Medlemmarna väljer också vilka personer som ska bilda styrelse och andra förtroendevalda.

Dagordning
§1. Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§3. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst.
§4. Val av mötesordförande.
§5. Val av mötessekreterare.
§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§7. Föredragning av dagordningen.
§8. Godkännande av dagordningen
§9. Motioner och förslag som inkommit till föreningen.
§10. Föredragande av verksamhetsberättelsen från föregående år.
§11. Föredragande av balans- och resultaträkning.
§12. Revisorerna berättelse.
§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret.
§14. Val av Vice Ordföranden på två år.
§15. Val av kassör på en tid av ett år.
§16. Val av sekreterare för en tid av ett år.
§17. Val av ledamöter (en ledamot per gren) för en tid av ett år.
§18. Val av revisor till föreningen på ett år.
§19. Val av revisors suppleant till föreningen på ett år.
§20. Val av valberednings ordförande samt två valberednings ledamöter på ett år
§21. Fastställande av verksamhetsplan det kommande året.
§22. Fastställande av föreningsavgifter det kommande året.
§23. Fastställande av teckningsrätt inför det kommande året.
§24. Övriga frågor.
§25. Mötets avslutande.
Välkomna!