Bli medlem.

Terminsstart VT-21

Med hänsyn till pandemin tar vi inte in nya medlemmar under våren-21 med untantag från barngruppen i Taekwondo 7-12 år. För befintliga medlemmar gäller träning i det hubsystem som startades under den senare delen av terminen i höstas.

De grupper som finns att boka, når du genom att boka dig här!

Välkomna!

Medlemsavgift

Välkommen som medlem till Samurang Fight Center IF. För att bli medlem i vår förening betalar du en medlemsavgift. Medlemskapet ger dig möjlighet att träna och tävla inom de specifika kampsporter som vi erbjuder. Avgiften betalas vid de olika terminsstarterna oavsett om du börjar på våren eller hösten och omfattar medlemsskap för innevarande kalenderår. I medlemsavgiften ingår en försäkring som gäller under pågående träning i våra lokaler.

Träningsavgift kampsporter (Tränarledd gruppträning)
För att träna på de schemalagda kampsportspassen behöver du betala en träningsavgift. Träningsavgiften är baserad per termin och ger dig möjlighet att träna en, flera eller alla kampsporter för en och samma avgift. I träningsavgiften för kampsportsträningen ingår dessutom att du kan träna fritt i vårt gym, nyttja träningssalar och kampsports-utrustning när det inte är schemalagda pass under förutsättning att det är öppet.

Vill du få möjligheten att träna på andra tider kan du komplettera genom att köpa en personlig nyckel s.k ”key-tag” och skriva på ett personligt avtal om villkor för nyttjande. Kostnaden för nyckeln är en engångskostnad.

Träningsavgift kampsportsgym
Om du inte vill träna på våra schemalagda pass men ändå utnyttja våra lokaler och utrustning för egen träning kan du teckna en speciell gymavgift och skriva på ett personligt avtal om villkor för nyttjande. I den avgiften ingår en egen personlig nyckel, ”key-tag” så att du kommer in i lokalen på egna tider (05.00-23.00 alla dagar. Behöver du utökad tid får du säga till).

Medlemsavgift
200 kr/år

Träningsavgift tom 12år
850 kr/termin

Träningsavgift från 13år (alla sporter inkl. gym)
1500 kr/termin

Gymavgift (inkl. keytag)
1000 kr/termin

Gymavgift (träna samtidigt som barn tränar)
500 kr/termin

Key-Tag engångsavgift
500 kr

Engångsträning/ gästavgift
50 kr/träningspass (betalas på plats med swish)