Som alla vet har vi under våren varit tvungna att stänga ner verksamheten pga pandemin. Som kampsportsförening med mycket närkontakt i våra sporter är det naturligtvis extra viktigt att respektera de riktlinjer som sätts upp av våra förbund och myndigheter.

Detta är naturligtvis beklagligt och det finns inget vi hellre vill än att öppna upp verksamheten igen så snart som möjligt:

  • Vi tittar hela tiden på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, WHO, Riksidrottsförbundet och resp. förbund kopplat till de grenar vi har i klubben.
  • Vi jobbar med att ekonomiskt säkra klubbens överlevnad. Det handlar om att sänka föreningens utgifter, säkra intäkter och ta del av stöd.
  • Planera uppstart till hösten, vilket också beror mycket på omvärlds situationen ser ut i slutet på sommaren och de rekommendationer som myndigheter ger.
  • Säkerställa att vi som förening agerar för våra medlemmars bästa och inte utsätta våra medlemmar för hälsorisker i samband med träningen.

I de rekommendationer som FHM har i dagsläget gäller för föreningar att ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”, vilket gör att vi bedömer att gruppträning inomhus inte kan genomföras än. Vi håller därför fortsatt stängt för schemalagda pass fram t.om. augusti. Vi kommer fram till dess att se över och planera för hur träningen ska kunna starta upp igen under höstterminen, naturligtvis baserat på hur läget ser ut då.

Vi har under en period haft gymmet och stretch rummet öppet för ett begränsat antal personer åt gången. Det har fungerat bra och de regler och riktlinjer vi satt upp har följts på ett bra sätt. Från medlemmar har vi även fått förslag om att öppna även den stora salen för att ett mindre antal personer ska kunna nyttja denna för frivillig träning. Vi håller på och ser över denna möjlighet och återkommer i Facebook gruppen i mitten av veckan med riktlinjer och regler kring detta.

Samurang FC är en ideell förening och alla våra tränare och förtroendevalda ställer upp på frivilligt för jobba för klubbens fortsatta verksamhet. Vi är också som ideell förening helt beroende av intäkter i form av träningsavgifter från våra medlemmar och det värmer att se hur många som är beredda att stötta verksamheten genom att betala träningsavgift även framöver trots osäkerheterna. Vi har också en stark övertygelse om att vi ska klara oss igenom denna kris och vi saknar alla möjligheten att få träna tillsammans igen.

Redan idag anordnas gruppträning utomhus med jämna mellanrum, så håll koll i Facebook grupperna och häng på!

Kom ihåg att hålla god hygien och tvätta händerna. Är du i riskzon träna inte med andra.
Känner du dig det minsta sjuk – stanna hemma! Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar Styrelsen