Lördagen den 25 januari var det dags för Muay Thai match i Varberg för Pelle Forsman. Det var en Fight Night gala med Nak Muay ihop med Varbergs Boxningsklubb på Bruket och det var slutsålt med 250 åskådare. Tät stämning och underhållande matcher.

Pelle gick match i Muay Thai C-IFMA och nedan är referat från honom:

Kl 06 bar det av till Varberg där vi efter invägningen tillbringade 6 timmar på en thairestaurang. Uppvärmning inför fighten bestod av 1 timmes skuggboxning på en närliggande parkering

Fightplanen var att pressa hans cardio och försöka avsluta han i sista ronden. Planen gick bra, motståndaren öppnade upp och attackerade benen tidigt. Pelle försökte då pressa honom mera bakåt för att plocka bort kraften i sparkarna och sätta cardion på prov. Vi var starkare i klinchen och använde det som en säkerhet vid missade slag och för att trötta ut motståndaren ännu. I mitten på andra ronden var motståndaren synligt trött och vi tog över mer och mer. Vi fick tyvärr inte till avslutet i sista. Men det blev en vinst iaf på poäng, 2-1 i ronder (vann de två sista).

Vi som åkte fick mycket komplimanger av arrangörerna och de var väldigt nöjda och tyckte det var en underhållande fight. en bra dag för oss och för Samurang

Stort Grattis från Samurang och mycket starkt kämpat!!!

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019, den 23 februari kl 1400 i köket i lokalen.

Kom och gör din åsikt hörd! Alla medlemmar är välkomna!

Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur styrelsen har skött sig och bestämma vad som ska göras under kommande år. Medlemmarna väljer också vilka personer som ska bilda styrelse och andra förtroendevalda.

Dagordning
§1. Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§3. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst.
§4. Val av mötesordförande.
§5. Val av mötessekreterare.
§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§7. Föredragning av dagordningen.
§8. Godkännande av dagordningen
§9. Motioner och förslag som inkommit till föreningen.
§10. Föredragande av verksamhetsberättelsen från föregående år.
§11. Föredragande av balans- och resultaträkning.
§12. Revisorerna berättelse.
§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret.
§14. Val av Vice Ordföranden på två år.
§15. Val av kassör på en tid av ett år.
§16. Val av sekreterare för en tid av ett år.
§17. Val av ledamöter (en ledamot per gren) för en tid av ett år.
§18. Val av revisor till föreningen på ett år.
§19. Val av revisors suppleant till föreningen på ett år.
§20. Val av valberednings ordförande samt två valberednings ledamöter på ett år
§21. Fastställande av verksamhetsplan det kommande året.
§22. Fastställande av föreningsavgifter det kommande året.
§23. Fastställande av teckningsrätt inför det kommande året.
§24. Övriga frågor.
§25. Mötets avslutande.
Välkomna!

Måndag 20 januari drar vårens träningspass igång för både nya och gamla medlemmar

Vi har då också nybörjarintag och schemat är uppdaterat med de tider som kommer gälla för de olika träningsgrupperna (se schema i menyn ovan).

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Välkomna!