Som alla vet har vi under våren varit tvungna att stänga ner verksamheten pga pandemin. Som kampsportsförening med mycket närkontakt i våra sporter är det naturligtvis extra viktigt att respektera de riktlinjer som sätts upp av våra förbund och myndigheter.

Detta är naturligtvis beklagligt och det finns inget vi hellre vill än att öppna upp verksamheten igen så snart som möjligt:

 • Vi tittar hela tiden på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, WHO, Riksidrottsförbundet och resp. förbund kopplat till de grenar vi har i klubben.
 • Vi jobbar med att ekonomiskt säkra klubbens överlevnad. Det handlar om att sänka föreningens utgifter, säkra intäkter och ta del av stöd.
 • Planera uppstart till hösten, vilket också beror mycket på omvärlds situationen ser ut i slutet på sommaren och de rekommendationer som myndigheter ger.
 • Säkerställa att vi som förening agerar för våra medlemmars bästa och inte utsätta våra medlemmar för hälsorisker i samband med träningen.

I de rekommendationer som FHM har i dagsläget gäller för föreningar att ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”, vilket gör att vi bedömer att gruppträning inomhus inte kan genomföras än. Vi håller därför fortsatt stängt för schemalagda pass fram t.om. augusti. Vi kommer fram till dess att se över och planera för hur träningen ska kunna starta upp igen under höstterminen, naturligtvis baserat på hur läget ser ut då.

Vi har under en period haft gymmet och stretch rummet öppet för ett begränsat antal personer åt gången. Det har fungerat bra och de regler och riktlinjer vi satt upp har följts på ett bra sätt. Från medlemmar har vi även fått förslag om att öppna även den stora salen för att ett mindre antal personer ska kunna nyttja denna för frivillig träning. Vi håller på och ser över denna möjlighet och återkommer i Facebook gruppen i mitten av veckan med riktlinjer och regler kring detta.

Samurang FC är en ideell förening och alla våra tränare och förtroendevalda ställer upp på frivilligt för jobba för klubbens fortsatta verksamhet. Vi är också som ideell förening helt beroende av intäkter i form av träningsavgifter från våra medlemmar och det värmer att se hur många som är beredda att stötta verksamheten genom att betala träningsavgift även framöver trots osäkerheterna. Vi har också en stark övertygelse om att vi ska klara oss igenom denna kris och vi saknar alla möjligheten att få träna tillsammans igen.

Redan idag anordnas gruppträning utomhus med jämna mellanrum, så håll koll i Facebook grupperna och häng på!

Kom ihåg att hålla god hygien och tvätta händerna. Är du i riskzon träna inte med andra.
Känner du dig det minsta sjuk – stanna hemma! Ta hand om er!

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Hej alla medlemmar, målsmän och familjer i Samurang FC

Styrelsen har under eftermiddagen fattat beslut om att stänga ner all verksamhet i föreningens lokaler från och med idag 12 mars 00:00 och resten av mars månad.
Detta beslut kan komma att förlängas beroende på omständigheterna och kommer då omedelbart att kommuniceras via hemsidan och våra sociala kanaler.
Vi följer noggrant med i rapporteringen kring viruset och de uppdateringar som kommer från Folkhälsomyndigheten och gällande rekommendationer på hur man kan begränsa smittspridningen. (Se länk nedan)

Situationen har eskalerat under dagen med många nedstängningar av såväl idrottsanläggningar som klubbar. Detta för att dra sitt strå till stacken med minskad smittspridning och vi har fattat beslut om samma åtgärd. Vi känner ett stort ansvar att bromsa smittspridningen så mycket vi bara kan även om det kan tyckas lite i sammanhanget, men många små insatser blir snabbt tillsammans – stora insatser.

Vi vill inte medverka till att sjukvården inom kort blir överbelastade med ”onödiga”fall, som tar upp vårdplatser till förmån för de medmänniskor som finns inom nämna riskgrupper.

Vi tänker närmast på våra mor- och farföräldrar, äldre släktingar och andra riskgrupper som med stor sannolikhet kommer behöva alla vårdplatser som finns att uppbringa.
Under mars månad kommer styrelsen att se till att lokalerna blir städade, sanerade och redo för tidpunkten då vi kommer tillbaka för träning.
Även om det är ett oerhört tråkigt besked, vet vi att just du stöttar denna solidariska insats och tänker att det är rätt.

Vi kommer istället att titta på att förlänga terminen, planera ”sommarpass” eller på annat sätt ta igen för förlorad tid genom att göra något roligt inom föreningen.
Fram tills nästa gång vi ses i lokalen, fortsätt med din träning och tappa inte ”greppet”. Det finns många övningar du kan göra hemma och samtidigt slipa på motionen och fysen utomhus.

Ps. Alla key-tags kommer vara stänga från ikväll och kommer helt enkelt inte fungera, fram tills dess att verksamheten öppnar igen.

OBS! Stort tack för att du delar detta inlägg.

Med idrottsliga hälsningarStyrelsen/ Peter Malmberg


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi ser just nu en större spridning av coronavirus på vissa platser runtom i världen. Eftersom det är kontaktsporter vi håller på med är det viktigt att ni som varit i områden (under t.ex. sportlovet) där viruset sprids, undviker att träna i lokalen under de 14 dagar av karantän som rekommenderas av myndigheter.

Om ni har varit i dessa områden och utvecklar feber, hosta eller svårigheter att andas ska ni ta kontakt med 1177 för rådgivning. Läs mer på:
https://www.1177.se/Varmland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Rent generellt gäller att man aldrig ska träna när man har feber. Även vid lättare förkylning rekommenderas man inte att träna. Hänvisar till info på 1177:
https://www.1177.se/Varmland/fragor–svar/nationellt/liv–halsa/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

Då vi även är inne i influensasäsong så är personlig hygien viktig och att man tvättar händerna noga, gärna med sprit innan träning.

Allt för att undvika spridning av sjukdomar som i slutändan hindrar oss från att träna!

Det har varit jättestort tryck med nya medlemmar till våra populära barn BJJ grupper så vi måste tyvärr stänga intaget av nya medlemmar till de två yngsta BJJ grupperna (4-6 och 7-9 år) för denna termin. Den äldre barngruppen 10-15 år är fortfarande öppen.

Vi hälsar nya elever välkomna till hösten. Håll koll här på hemsidan för information om terminsstart!

Lördagen den 25 januari var det dags för Muay Thai match i Varberg för Pelle Forsman. Det var en Fight Night gala med Nak Muay ihop med Varbergs Boxningsklubb på Bruket och det var slutsålt med 250 åskådare. Tät stämning och underhållande matcher.

Pelle gick match i Muay Thai C-IFMA och nedan är referat från honom:

Kl 06 bar det av till Varberg där vi efter invägningen tillbringade 6 timmar på en thairestaurang. Uppvärmning inför fighten bestod av 1 timmes skuggboxning på en närliggande parkering

Fightplanen var att pressa hans cardio och försöka avsluta han i sista ronden. Planen gick bra, motståndaren öppnade upp och attackerade benen tidigt. Pelle försökte då pressa honom mera bakåt för att plocka bort kraften i sparkarna och sätta cardion på prov. Vi var starkare i klinchen och använde det som en säkerhet vid missade slag och för att trötta ut motståndaren ännu. I mitten på andra ronden var motståndaren synligt trött och vi tog över mer och mer. Vi fick tyvärr inte till avslutet i sista. Men det blev en vinst iaf på poäng, 2-1 i ronder (vann de två sista).

Vi som åkte fick mycket komplimanger av arrangörerna och de var väldigt nöjda och tyckte det var en underhållande fight. en bra dag för oss och för Samurang

Stort Grattis från Samurang och mycket starkt kämpat!!!

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2019, den 23 februari kl 1400 i köket i lokalen.

Kom och gör din åsikt hörd! Alla medlemmar är välkomna!

Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur styrelsen har skött sig och bestämma vad som ska göras under kommande år. Medlemmarna väljer också vilka personer som ska bilda styrelse och andra förtroendevalda.

Dagordning
§1. Mötets öppnande.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet.
§3. Fråga huruvida mötet är behörigt utlyst.
§4. Val av mötesordförande.
§5. Val av mötessekreterare.
§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§7. Föredragning av dagordningen.
§8. Godkännande av dagordningen
§9. Motioner och förslag som inkommit till föreningen.
§10. Föredragande av verksamhetsberättelsen från föregående år.
§11. Föredragande av balans- och resultaträkning.
§12. Revisorerna berättelse.
§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret.
§14. Val av Vice Ordföranden på två år.
§15. Val av kassör på en tid av ett år.
§16. Val av sekreterare för en tid av ett år.
§17. Val av ledamöter (en ledamot per gren) för en tid av ett år.
§18. Val av revisor till föreningen på ett år.
§19. Val av revisors suppleant till föreningen på ett år.
§20. Val av valberednings ordförande samt två valberednings ledamöter på ett år
§21. Fastställande av verksamhetsplan det kommande året.
§22. Fastställande av föreningsavgifter det kommande året.
§23. Fastställande av teckningsrätt inför det kommande året.
§24. Övriga frågor.
§25. Mötets avslutande.
Välkomna!

Måndag 20 januari drar vårens träningspass igång för både nya och gamla medlemmar

Vi har då också nybörjarintag och schemat är uppdaterat med de tider som kommer gälla för de olika träningsgrupperna (se schema i menyn ovan).

Kampsporter är otroligt bra träning fysiskt sett. Balans, motorik, kondition och styrka tränas samtidigt som mental styrka. Kampsport ger också ett inre lugn då man även jobbar mycket med det mentala och att hitta kraft och styrka inuti sig själv.

Praktiskt taget alla kan träna kampsport och fördelarna är många oavsett vilken stil du än väljer.

Läs mer om våra kampsporter på hemsidan

Är du intresserad av att börja som nybörjare, säkra en plats i gruppen genom att boka dig här!

Välkomna!

Samurang önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack för ett fantastiskt 2019 med många nya medlemmar i föreningen. Året har präglats av mycket träning och många bra tävlingsresultat!

Vi kommer under 2020 erbjuda många pass i veckan med varierande innnehåll som passar alla, oavsett om man vill motionsträna eller satsa mot tävlingar. Höstens schema ligger redan nu uppe på hemsidan så att alla kan se över och planera sin träning.

Vi kommer även sätta upp en ljudgardin som skiljer av träningsytorna de tider som olika stilar delar på mattorna. Vi tror detta kommer skärma av störande ljud och ge en mer fokuserad träningsupplevelse. Vi har också inlett ett samarbete med Stadium och kommer fortsätta erbjuda kläder med klubbtryck.

Vårens träningar kör igång den 20 januari och vi önskar gamla och nya medlemmar varmt välkomna till en ny termin på Samurang!

Lördagen den 23 november genomfördes årets Svenska Mästerskapen ADCC Submission Wrestling 2019. Tävlingen gick i Göteborg och genomfördes med ADCC Pro Regler.

Från Samurang FC deltog veteranerna Jonas Westling och Chistoffer Norius. Jonas ställde upp i plus 99 kg, den tyngsta, men vägde för lite (91kg) för att få delta enligt en av domarna. Men problemet löste sig tillslut och Jonas fick delta. Semifinalen blev en förlust på benlås tyvärr, men tog revansch i bronsmatchen och styrde matchen bra och fick ryggen och ströp ut motståndaren på RNC (Rear Naked Choke). Christoffer hamnade i en tuff grupp och gick tyvärr inte vidare.

Referat från Christoffer:

Jonas gick två matcher, första förlorade han mot en stor fysisk kille och blev tvungen att klappa på ett benlås. Match 2 var om en bronsplats där Jonas dominerade teknisk från början till slutet där han får in en Rear naked choke och motståndaren tvingas klappa. Jag gick bara en match där jag tidigt i matchen var nära att få in ett fotlås men då jag var för offensiv tog min motståndare vara på det och lyckades låsa ut mig på ett armlås.

Starkt kämpat av båda!

Under helgen 16-17 november genomfördes Swedish Open i BJJ 2019 i Stenungsund ovanför Göteborg. Swedish Open är en av de största BJJ tävlingarna i Europa och utöver deltagare från de största svenska klubbarna fanns även tävlande från utlandet. Tillställningen var den 14:e i ordningen och var öppen för Adults, Masters, Kids (upp till 15år) och Juveniles (16-17år) i alla bältklasser.

Från Samurang FC var det denna gång rekordstort deltagande med hela 16 utövare anmälda. Extra kul denna gång är att 11 barn var med och representerade i Kids klassen, allt mellan 6-14 år.

Att så många barn var med är riktigt kul och en eloge till våra duktiga barntränare som lagt ner mycket tid och energi på att utveckla barnen. Alla kämpade i sina klasser och hade kul och fick med sig en ovärdelig erfarenhet och, hoppas vi, kanske sug efter fler tävlingar. Riktigt bra jobbat och grattis till alla som var med och kämpade.

Extra grattis till:

 • Olle Hilmersson som knep åt sig guldmedaljen i (8-9år -34kg White)
 • Olle Lidhammar som tog brons i sin klass (8-9år -28kg Grey)
 • Tuva Frenell som tog brons i klassen (6-7år -25kg Grey)
 • Josephine Österberg som också tog brons i sin klass (8-9år -31kg Grey)

I vuxenklasserna var det fem deltagare i allt ifrån vit- till svartbältesklass. Marko Sekula och Elin Johansson tog brons i sina respektive klasser. Även Jonas Westling tog ett brons i Black Belt division där två brasilianare tog silver och guld!

 • Jonas Westling – Brons -94 Black
 • Marko Sekula – Brons -100kg Purple
 • Elin Johansson – Brons -74 White

Stort Grattis till alla!