Värdegrund Samurang.

  • Gemenskap

  • Trygghet

  • Hänsyn och Respekt

  • Öppenhet