Taegyuk – World Taekwondo.

I allmänhet måste alla elever som studerar Kukkiwon/WT Taekwondo lära sig taegeuk-former för att avancera till en högre nivå av bälte. Det finns åtta Taegeuk-former, var och en mer komplex än den förra, som visar elevens behärskning av de inlärda teknikerna. För att få ett svart bälte måste eleven i allmänhet utföra alla taegeuk-former i följd.

I början av 1970-talet ersatte taegeuk-formerna de äldre Palgwae-formerna som tidigare användes i Kukkiwon/WT Taekwondo; någon skola lär fortfarande ut palgwae-former.

Varje Taegeuk-form symboliserar en specifik naturkraft och representeras av trigram (ursprungligen härledda från I-Ching) liknande de som finns i de fyra hörnen av den sydkoreanska flaggan.

Nedan finns en video på respektive Taegyuk med alla rörelser och namn på teknikerna som ingår och som också måste kunna utföras separat för att gradera sig till den aktuella graden.