Taekwondo för barn.

  • G1: Enkelt
  • G2: Medel-svårt
60-75

Minuter