Poomsae – World Taekwondo.

Termen Dan (단) används ofta i koreansk kampsport för att beteckna ett svart bälte. Men bokstavligen översätts ordet närmare som ”nivå” eller ”scen”. På engelska kallas de olika nivåerna av svart bälte 1st dan, 2nd dan, 3rd dan, etc. I det kinesisk-koreanska numreringssystemet heter de olika dangraderna : il dan, i dan, sam dan, etc.)

Till skillnad från vissa kampsporter och i Kukkiwon/World Taekwondo är nivån med att ha uppnått sitt första svarta bälte (1:a dan) inte avsett att betraktas som att man nu är en ”expert” på taekwondo. 1:a dan svartbältet skall betecknas att man nu är en utbildad student, men ändå fortfarande en student.

Istället för Taegyuk som är benämningen för de mönster man skall kunna för de olika färgbältesgraderna, benämns svartbältes mönstren som Poomsae.