Defendo vårläger

Ett lyckat vårläger med gradering genomfördes under helgen för Defendo.
Under ledning av Ingemar Jönsson från Göteborg och Fredrik Johansson (Samurang)